No show beleid

Het komt steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken verschijnen. Wij hebben daarom, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), een ‘no-show’ tarief ingevoerd als schadevergoeding voor het niet nakomen van afspraken.

Waarom een ‘no-show’ tarief?

Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur. In de tijd die voor u bij uw huisarts gereserveerd stond, had uw huisarts iemand anders kunnen helpen. Wij willen de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden voor al onze patiënten. U wilt met uw medische klacht ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?
Meldt dit dan uiterlijk 2 uur van tevoren telefonisch bij onze doktersassistenten. Heeft u een afspraak vóór 10 uur? Dan kunt u de dag ervoor telefonisch afbellen of via een mail naar info@hasouburg.nl.

Voor afspraken bij POH (-GGZ) geldt dat deze minimaal 24 uur van tevoren afgezegd moeten worden. Er wordt dan geen ‘no-show’ tarief in rekening gebracht.

De hoogte van het ‘no-show’ tarief
Het ‘no-show’ tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt. Het bedrag is afhankelijk van de gereserveerde tijd en kan variëren van € 20,- bij een enkel consult tot € 40,- bij een dubbelconsult. Voor een gemist consult bij de POH(-GGZ) wordt € 50,- in rekening gebracht.

Hoe werkt het?
U ontvangt de rekening per post en deze moet betaald zijn vóór uw volgende afspraak op de praktijk. Is de rekening niet betaald voor uw volgende afspraak, dan moet het bedrag contant aan de praktijkbalie afgerekend worden voordat de afspraak door kan gaan. De assistente zal hierom vragen.

Let op: uw zorgverzekering vergoedt de ‘no-show’ factuur niet!