Huisartsenpost

Huisartsenzorg wordt volledig vergoed. De zorg gaat niet ten koste van uw verplichte eigen risico. Dat geldt ook voor de zorg op een huisartsenpost.
De zorg bij een spoedeisende hulppost heeft plaats in een ziekenhuis. Voor deze zorg geldt wel het verplichte eigen risico.
Heeft u uw eigen risico nog niet helemaal gebruikt? Dan betaalt u zelf een gedeelte van de rekening.

Als de praktijk dicht is en u heeft toch een huisarts nodig, dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.
De huisartsenpost geeft vervolgens op basis van uw klachten aan of u moet langskomen of beter een afspraak kunt maken met uw huisarts binnen zijn werktijden. Ook kunnen zij u verwijzen naar de spoedeisende hulppost van een ziekenhuis.
Neem alleen contact op met de huisartsenpost of de spoedeisende hulp, als de klachten niet kunnen wachten tot de volgende dag.

Als u de HAP (Huisartsenpost) belt, houdt u dan uw BSN nummer paraat. Deze staat op uw paspoort, ID bewijs of rijbewijs.
Als u naar de HAP moet, neemt u dan uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs mee.