Het team

De praktijkondersteuners-somatiek, of POH-S genoemd, ondersteunen de huisarts bij de begeleiding en behandeling van chronische ziekte en bij mensen met een verhoogd risico op hart-en-vaatziekten. Mensen met suikerziekte, astma, COPD, hart-en-vaatziekten en/of ernstige hoge bloeddruk of ernstig verhoogd cholesterol komen vaak bij de POH voor begeleiding. De POH overlegt regelmatig met de huisarts om uw behandeling af te stemmen. Mensen die onder begeleiding stoppen met roken komen voor de begeleiding ook bij de praktijkondersteuner. Op dit moment werken er 3 POH-S-en in de praktijk; Annemieke, Samantha en Tamara.

Doktersassistenten hebben verschillende taken binnen de huisartsenpraktijk. Zij zijn vaak het eerste aanspreekpunt bij zorgvragen. Zij maken een inschatting hoe een vraag van een patiënt het beste beantwoord kan worden. Ook schatten zij in hoe "urgent" een klacht is. Om u zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen zullen zij uw klacht altijd eerst zorgvuldig in kaart brengen. Naast het managen van de zorgvragen van alle patiënten voeren assistenten ook enkele medische handelingen uit. Zo maken zij bijvoorbeeld uitstrijkjes, kijken urine na, geven injecties en assisteren bij ingrepen. Alle doktersassistenten hebben een meerjarige medische opleiding gedaan.

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een extra opleiding. Hierdoor mag een verpleegkundig specialist zonder overleg spreekuur doen en medicijnen voorschrijven. De functie van verpleegkundig specialist in een beschermde titel en BIG-geregistreerd. U kunt een afspraak krijgen bij de verpleegkundig specialist bij zorgvragen die naar verwachting snel op te lossen zijn of die in het speciale aandachtsgebied liggen van de betreffende verpleegkundig specialist. Jonge kinderen, mensen met psychiatrische klachten en patiënten in de laatste fase van het leven komen in principe niet bij de verpleegkundig specialist. Op dit moment werkt er in de praktijk 1 verpleegkundig specialist; Dennis de Keuning.