Corona

Hier vindt u meer informatie over COVID en de vaccinaties. Veel informatie kunt u ook vinden op de COVID-pagina van thuisarts.nl.

Nee, de huisarts schrijft geen verklaring voor het niet dragen van een mondkapje. U kunt deze verklaring zelf vinden op : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/mensen-met-een-beperking-of-ziekte

U kunt alleen de boostervaccinatie thuis krijgen als u volledig bedlegerig bent en niet naar een priklocatie kunt komen. Geen vervoer hebben of slecht ter been zijn is helaas geen reden om thuis gevaccineerd te worden. De GGD gaat er in dit geval vanuit dat iemand uit uw omgeving in de gelegenheid is om u naar de priklocatie te brengen.

Als u in aanmerking komt voor Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan kunt u de voorziening 'Wmo Collectief vervoer' aanvragen. Ook is er de mogelijkheid voor rolstoelvervoer.
Meer informatie kunt u vinden op : https://www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/wmo-en-jeugd/de-wmo-hoe-werkt-dat/wmo-voorzieningen/vervoer-wmo.html

U kunt uw buitenlandse boostervaccinatie niet laten registreren bij de huisarts. Huisartsen mogen van de wet alleen vaccinaties registreren die zij zelf gezet hebben. Bovendien hebben huisartsen niet de registratiemiddelen om buitenlandse vaccinaties goed te verwerken.

Voor meer informatie rondom de de booster en de coronavaccinatie kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/

Verreweg de meest voorkomende vraag die wij dagelijks krijgen is “wanneer word ik gevaccineerd?“. Ook voor ons is deze vraag soms moeilijk te beantwoorden. Op de website van de Rijksoverheid onder het kopje ‘Volgorde vaccinatie voor mensen die niet in de zorg werken’ vindt u een keurige tabel met de huidige stand van zaken. Er staat vermeld om welke leeftijdsgroep het gaat, welk vaccin er vermoedelijk gegeven zal gaan worden en wie dit vaccin zal gaan prikken. Dit schema kan wijzigen naar gelang de beschikbaarheid van de verschillende vaccins.

Nee, op dit moment kunt u niet kiezen waarmee u gevaccineerd wil worden. Door de huisartsen wordt op dit moment uitsluitend gevaccineerd met AstraZeneca.