Naamsverandering Gezond.nl (het portaal)

Vanaf 7 februari wordt de naam van het portaal “Gezond.nl” gewijzigd in “Huisarts Dichtbij”. Voor u verandert er niets. Wanneer u naar het “portaal” gaat via de website, komt u automatisch op de website van “Huisarts Dichtbij”. Inloggen gaat op de vertrouwde manier via uw DigiD.